• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
深入经藏

大安法师:怎样圆融《金刚经》的“无”与《佛说无量寿经》的“有”?

时间:2021-01-17 21:59:17   作者:网上学佛   来源:网上学佛efojiao.cc   阅读:19   评论:0
内容摘要:  问:我修净土宗念佛,但一日初闻《金刚经》后,虽然没有懂,但心里异常欢喜受用,有一种久别重逢的感觉。而且《金刚经》讲无相,使我于《佛说无量寿经》的讲述产生疑惑,无法自解。由于末法时代唯念佛可有所成就,虽然说法尚应舍,但我又特别喜欢《金刚经》。还请法师开示,我......
  问:我修净土宗念佛,但一日初闻《金刚经》后,虽然没有懂,但心里异常欢喜受用,有一种久别重逢的感觉。而且《金刚经》讲无相,使我于《佛说无量寿经》的讲述产生疑惑,无法自解。由于末法时代唯念佛可有所成就,虽然说法尚应舍,但我又特别喜欢《金刚经》。还请法师开示,我该怎么理解两部经的法门?该如何选择?

  答:读佛经一定要有智慧了。《金刚经》是般若系经典,是要破除众生的人法二执的,所以侧重讲无相,但又不是断灭见。无相又无不相,在离事相的情况下,还要修一切善法,则得阿耨多罗三藐三菩提;《佛说无量寿经》是从妙有的层面建立的。

  这两部经一个是从“性”上来说,一个从“相”上来说。“性、相”本身是圆融的,《金刚经》讲的“真空”里面就含着妙有,《佛说无量寿经》描述的“妙有”当中全体都是从真空里面呈现出来的。

  “真空妙有”才是大乘中道了义。所以,读诵《金刚经》,以这种诵经的功德回向往生净土,也是可以的。这两部经不仅不矛盾,恰好是相辅相成。

  从了生死的角度来看,还是要依《佛说无量寿经》所说的法门,发菩提心,一向专念阿弥陀佛的方法去做。通过信愿念佛,带业往生极乐世界,《金刚经》所呈现的无相无不相的境就全体彰显出来,这两部经就是圆融无碍了。

  附录:《增广印光法师文钞 · 卷三 · 〈 金刚经线说 〉 铸板流通序》节选

  或疑《金刚》无相,净土有相,二法如何相融?予曰:《金刚经》令度尽一切众生而不见度相,不住色、声、香、味、触、法而行布施。布施乃六度万行之首,既令不住相布施,则持戒、忍辱、精进、禅定、智慧以及万行,莫不皆然。

  然则《金刚经》乃令人遍行六度万行,普度一切众生之规矩准绳也,遍与一代时教一切法门而为纲要。盖是即相离相,何得谓与净土不相融通乎?

  夫度生之法,唯净土最为第一。欲生净土,当净其心。随其心净,则佛土净。以不住相之清净心念佛,则是心作佛,是心是佛。其往生西方,证无生忍,乃决定不易之理事也,又何疑乎!

相关评论

诸恶莫作,众善奉行,尽此一报身,皆共成佛道

赞助护持,广为流通,见闻随喜者,愿所有修持功德皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无诸病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人天涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。