• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
法师开示

印光法师:善恶因果皆自心感召

时间:2019-11-11 11:45:23   作者:网上学佛   来源:网上学佛efojiao.cc   阅读:40   评论:0
内容摘要:《印光法师文钞》——续编卷上·复某居士书  阅来书,知汝聪明尚不彻底,故以儒佛之因果,与世间王法之赏罚同论,则似有理,而实无理矣。世间赏罚,约人情为定。因果,乃心识所感召,儒释无二道。汝以儒所未发明者,谓儒尽乎此,此亦汝聪明不彻底之一证。夫善恶因果,皆自心之感召。世人不知,佛为详......

《印光法师文钞》——续编卷上·复某居士书


  阅来书,知汝聪明尚不彻底,故以儒佛之因果,与世间王法之赏罚同论,则似有理,而实无理矣。世间赏罚,约人情为定。因果,乃心识所感召,儒释无二道。汝以儒所未发明者,谓儒尽乎此,此亦汝聪明不彻底之一证。夫善恶因果,皆自心之感召。世人不知,佛为详说,汝谓佛设,岂真聪明乎哉。果报之来,有在即刻即世者,有在来生后世,及多生多劫者。汝嫌报远,而欲令速报,则成邪见。


  看完你的来信,知道你聪明的还不彻底,所以将儒佛的因果,与世间王法的赏罚等同来讨论,似乎有些道理,而实际上没有道理。世间王法的赏罚,是约人情来楷定的。因果,是自己的心识所感召,儒家佛家没有二个法道。你认为儒家没有阐发显明出来,认为儒家就到此为止了,这也是你聪明的不彻底的一个证明。善恶因果,都是自心的感召。世间人不知道,佛为我们详细说,你认为这是佛陀的布置施设,这哪里是真的聪明呢?果报来的时候,有的在当下一刻、当下一世的,有的在来生后世,以及多生多劫的。你嫌果报太远,而想要让这个结果快速地现报,就成为邪见。——如诚法师译


相关评论

诸恶莫作,众善奉行,尽此一报身,皆共成佛道

赞助护持,广为流通,见闻随喜者,愿所有修持功德皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无诸病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人天涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。