• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
法师开示

印光法师:警人命无常

时间:2019-11-11 11:44:35   作者:网上学佛   来源:网上学佛efojiao.cc   阅读:34   评论:0
内容摘要:文/印光祖师  光阴迅速,时序更迁。刹那刹那,一念不住。此殆造物出广长舌,普为尔我一切众生说人命无常,荣华不久,急寻归路,免受沉沦之无上妙法耳。  生死大事,须当预办。若待临行方修,恐被业力所夺。古语云:聪明不能敌业,富贵岂免轮回。生死到来,一无所靠。  唯阿弥陀佛,能为恃怙。惜......

文/印光祖师  光阴迅速,时序更迁。刹那刹那,一念不住。此殆造物出广长舌,普为尔我一切众生说人命无常,荣华不久,急寻归路,免受沉沦之无上妙法耳。


  生死大事,须当预办。若待临行方修,恐被业力所夺。古语云:聪明不能敌业,富贵岂免轮回。生死到来,一无所靠。 


 唯阿弥陀佛,能为恃怙。惜世人知者甚少,知而真信实念者更少也。求生西方者,不可怕死。若今日即死,即今日生西方。所谓朝闻道,夕死可矣。岂可今日要死,且不愿死。既贪恋尘境,不能放下,便因贪成障。净土之境不现,而随业受生于善恶道中之境便现。境现,则随业受生于善恶道中矣。往生西方,便成画饼。故修西方人,今日死也好,再活一百二十岁死也好。一切任彼前业,不去妄生计较。


  倘信愿真切,报终命尽,便即神超净域,业谢尘劳。莲开九品之花,佛授一生之记矣。大丈夫生于世间,事事无不豫为之计。唯有生死一事,反多置之不问。直待报终命尽,则随业受报。不知此一念心识,又向何道中受生去也。人天是客居,三途是家乡。三途一报百千劫,复生人天了无期。由是言之,则了生死之法,固不可不汲汲讲求也。佛法无一人不堪修,亦无一人不能修。但能念念知不修净业生西方,则长劫轮回,莫之能出。以兹自愍愍他,自伤伤他,大声疾呼,俾近而家人,远而世人,同修此道。其利益较之唯求自了者,何止天地悬隔也。


相关评论

诸恶莫作,众善奉行,尽此一报身,皆共成佛道

赞助护持,广为流通,见闻随喜者,愿所有修持功德皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无诸病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人天涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。